Dag: 16 november 2022

Tillträdesförbud till företag fungerar i Sverige – Finsk Handel och Företagarna i Finland: Det behövs även i Finland

Företag i Finland borde kunna ansöka om tillträdesförbud mot personer som kontinuerligt uppför sig störande, föreslår Finsk Handel och Företagarna i Finland. Lagen om tillträdesförbud till butik i Sverige har varit i kraft i drygt ett år, och inledningsvis har erfarenheterna varit positiva. Störande uppträdande är ett problem i synnerhet inom servicebranschen. Kunderna, medarbetarna och företagen behöver en miljö där de tryggt kan arbeta och sköta sina ärenden.