Kundnöjdheten inom specialhandeln har förbättrats sedan förra året – de inhemska butikerna har stärkt sin position

Kundnöjdheten har ökat sedan förra året inom alla de branscher inom special- och bruksvaruhandeln som undersöktes. Framför allt har de inhemska kedjorna stärkt sin position när det gäller både kundnöjdhet, serviceupplevelse och den lojalitet som kunderna upplever. Även om kundnöjdheten inom dagligvaruhandeln inte förbättrades ytterligare är den i genomsnitt klart större än inom andra sektorer.