Den digitala affärskompetensen hos dem som redan är sysselsatta inom handeln ökas genom samarbete mellan Finsk Handel och Tammerfors yrkeshögskola

Finsk Handel och Tammerfors yrkeshögskola (TAMK) inleder en studiehelhet inom digital affärsverksamhet, som ger dem som arbetar inom handeln en möjlighet att utveckla sin kompetens genom praktiska studieavsnitt. Helheten kommer att erbjudas i studieutbudet vid den öppna yrkeshögskolan.