Tillväxten av den inhemska näthandeln har avstannat – den digitala digital handeln genomgår förändringar

Tillväxten av den inhemska näthandeln som har pågått i mer än 10 år avstannade förra året, medan inköpen från andra EU-länder ökade. Sammanlagt minskade finländarnas inköp på nätet med cirka sex procent från året innan. Även om den extra tillväxtimpulsen från pandemin nu är förbi, gjorde man fortfarande en tredjedel mer inköp på nätet än före pandemin. Eftersom inköp på nätet blivit vanligare har antalet returneringar av produkter ökat.