Det finns inga hinder i grundlagen mot företagsbesöksförbud

Våld- och hotsituationer är en daglig olägenhet inom handeln och ett verkligt hot mot arbetssäkerheten och välbefinnandet. Enligt ett juridiskt expertutlåtande på uppdrag av Finsk Handel kan ett företagsbesöksförbud som liknar tillträdesförbudet i Sveriges lagstiftning också vara lämpligt för Finland, och det finns inga hinder i grundlagen mot det.