EU-kommissionen föreslår att tullfriheten avskaffas – det blir dyrare att beställa smågods från länder utanför EU 

EU-kommissionen föreslår att tullfriheten för nätbutiker utanför EU avskaffas från och med 1.3.2028. Avskaffandet av tullfriheten skulle bli synligt för konsumenterna, eftersom det i fortsättningen skulle bli dyrare att beställa smågods av lågt värde från länder utanför EU. Den finska handeln skulle gynnas av att tullfriheten avskaffas, eftersom den orättvisa konkurrensfördelen för företag utanför EU skulle upphöra. Avskaffandet av tullfriheten skulle också vara ett effektivt sätt att bekämpa bedrägerier.