Helhetssynen och företagens röst fattas i planeringen av stadskärnan i Helsingfors

Helsingforsregionens handelskammare, Turism- och Restaurangförbundet rf, Finsk Handel och Helsingin Yrittäjät samt flera företag vädjar till Helsingfors stad att den skulle involvera företagen genuint i utvecklingsprojekten i stadskärnan. I stället för separata projekt vill man att staden utarbetar en övergripande plan för att öka stadskärnans livskraft och en tydligare bedömning av företagseffekterna.