Finsk Handel och PAM: Ett tillträdesförbud till butik möjliggör en trygg butiks- och arbetsmiljö inom handeln

Finsk Handel och Servicefacket PAM föreslår för Orpos tillträdande regering att ett tillträdesförbud till butik, eller ett s.k. företagsbesöksförbud, ska införas. PAM och Finsk Handel anser att inte bara privatpersoner utan även företag bör kunna ansöka om tillträdesförbud för personer som uppvisar upprepat störande beteende.

Lue lisää

Finsk Handel och Servicefacket PAM föreslår för Orpos tillträdande regering att ett tillträdesförbud till butik, eller ett s.k. företagsbesöksförbud, ska införas. PAM och Finsk Handel anser att inte bara privatpersoner utan även företag bör kunna ansöka om tillträdesförbud för personer som uppvisar upprepat störande beteende.