Dag: 16 november 2023

Förhandlingar om arbetsmarknadsmodellen inleds

Arbetsgivarförbunden Finsk Handel, Kemiindustrin, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, Teknologiindustrins arbetsgivare och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har idag skickat en inbjudan till löntagarcentralorganisationerna för att förhandla om utvecklingen av en exportdriven arbetsmarknadsmodell. Samtidigt har de ombetts att utse representanter från sina medlemsorganisationer för förhandlingarna som förs mellan branschorganisationerna. Statens arbetsmarknadsverk har också fått en inbjudan till förhandlingarna och de är planerade att starta fredagen 24.11 kl. 9.30.