service

Corona har utmanat handelns serviceförmåga – de mest nöjda kunderna inom dagligvaruhandeln

Kundernas upplevelse av servicen skapar kundnöjdhet och därmed lojalitet mot butiken. Serviceupplevelsens betydelse för kundnöjdheten är särskilt stor för kunder över 50 år. Åldersstrukturen håller på att förändras i Finland, och därför är det allt viktigare för handeln att fundera över hur man ska svara på behoven hos kunder i olika åldrar. Serviceupplevelsen och kundnöjdheten är som bäst inom dagligvaruhandeln och som svagast inom järnhandeln samt i inrednings- och möbelaffärer.