Finsk Handels mål för parlamentsperioden 2024–2029: Nästa kommission ska säkerställa konkurrenskraften hos de europeiska företagen inom handeln

Handeln är den största arbetsgivaren inom den privata sektorn i Europa, då en av sju européer i arbetsför ålder arbetar i ett företag inom handeln. Finsk Handel har publicerat sina mål för parlamentsperioden 2024–2029. Att ta hand om verksamhetsförutsättningarna för de europeiska företagen inom handeln måste stå högt upp på den framtida EU-kommissionens uppgiftslista. Målen följer en enhetlig linje med de nordiska organisationerna inom handeln.