Vuosi: 2024

Lausunto maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittämisen kriteerien vaikutuksista

Maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittäminen, lausuntopyyntö kriteerien vaikutuksista Lausuntopyynnön diaarinumero: VÄYLÄ/4030/07.02.03/2024 Lausuntopalvelu.fi- palvelussa annettava lausunto, linkki lausuntopyyntöön: Lausunto – Lausuntopalvelu Kaupan liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Kaupan ala palvelee yhteiskuntaa kaikkialla ja … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta (jakeluvelvoite)

Luonnos hallituksen esitykseksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta (jakeluvelvoite) Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11908/2023 Lausuntopyyntö.fi- palvelussa annettava lausunto, linkki lausuntopyyntöön: Lausunto – Lausuntopalvelu Koko esitysluonnosta koskevat lausunnot Kaupan ala … Lue lisää

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2022-2025 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Kaupan alalle on tärkeää, että Suomessa on kattava ja toimiva vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkko palvelemassa kaupan alan kuljetuksia sekä kansalaisten liikkumista ihan sinne viimeiseenkin kyläkauppaan asti. Tietty vähimmäismäärä lataus- ja tankkauspisteitä … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnolla olevan esityksen taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman kirjaukset, joissa viitataan ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin uudistamiseen, toiminnanohjauksen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden uudistamiseen sekä oppimisen tuen selkeyttämiseen. Esitysluonnoksen tavoitteena on säätää … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi