Vuosi: 2024

Kosmetiikkamarkkinat kasvavat kaikkialla – Suomessa luksustuotteisiin satsataan yhä enemmän

Euroopan ja Suomen kosmetiikkamarkkinoiden ennustetaan kasvavan lähivuosina selvästi muuta maailmaa hitaammin. Luksuskosmetiikassa Suomen markkinat kuitenkin kasvavat nopeammin kuin maailmalla keskimäärin, käy ilmi Kaupan liiton tuoreesta kosmetiikan kuluttajamarkkinoihin pureutuvasta selvityksestä. Vahvimmin suomalaisten kosmetiikkaostoksia ohjaavat halpa hinta ja sopivuus ihotyypille. Viime vuosina puhtaustuotteiden käyttö on vähentynyt varsinkin alle 30-vuotiailla.

Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa: Monet kaupan yritykset tukevat ukrainalaisia Suomessa ja Ukrainassa

Kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan yli kaksi vuotta sitten alkoi, moni jäsenyrityksemme riensi auttamaan ja tukemaan Ukrainaa ja ukrainalaisia. Sota jatkuu edelleen ja avun tarve Ukrainassa on suuri. Monet kaupan yritykset auttavat sekä Suomessa olevia ukrainalaisia että Ukrainassa olevia, joko suoraan tai erilaisten avustusjärjestöjen kautta.

Prisma.fi-verkkokaupassa saavutettavuus on jo osa arkea

Reilu vuosi sitten tehty Prisma.fi-verkkokaupan uudistus antoi sysäyksen myös saavutettavuuden kehittämiseen. Verkkokaupan Product Lead Kaisa Lepistö kertoo, että saavutettavuus on jo nyt tuonut sivuille selkeyttä, joka hyödyttää kaikkia verkkokaupan kävijöitä. Saavutettavuusvaatimukset tulevat voimaan verkkokaupoissa 28.6.2025.

Veronkorotukset kurittavat kauppaa ja kuluttajaa

Kehysriihen tavoite velkaantumisen taittamisesta on ymmärrettävä, mutta hallituksen päätös nostaa yleistä arvonlisäverokantaa puolellatoista prosenttiyksiköllä on kova isku erityisesti Suomessa toimivalle erikois- ja käyttötavarakaupalle. Myös tarpeelliset rakenteelliset uudistukset jäivät kehysriihessä vähäisiksi.

Elinvoimainen kauppa rakentaa elinvoimaista Suomea 

Jorma Rauhala
Kauppa on Suomen suurin toimiala, käyttipä mittarina sitten bruttokansantuotetta tai työllisten määrää. Alalla onkin painava rooli koko suomalaisen yhteiskunnan toiminnan kannalta, ja tuo rooli ei ainakaan pienene maamme muuttuessa yhä vahvemmin palveluyhteiskunnaksi. 

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi EU:n vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annettua asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Kaupan alalle on tärkeää, että Suomessa on kattava ja toimiva vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkko palvelemassa kaupan alan kuljetuksia sekä kansalaisten liikkumista. Tietty vähimmäismäärä lataus- ja tankkauspisteitä lisää kuluttajien ja raskaan liikenteen … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valmisteverotuslain muuttamisesta

Esitysluonnoksella on tarkoitus tarkentaa etämyynnistä suoritettavien valmisteverojen verovelvollisuutta. Verovelvollisuus valmisteverojen suorittamisesta Suomeen olisi jatkossakin ensisijaisesti etämyyjällä, mutta ostaja olisi myyjän lisäksi vastuussa verosta käytännössä silloin, kun myyjä on jättänyt veron … Lue lisää

Kaupan liiton lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetukseksi päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Hallituksen esityksessä kyläkauppojen tuen kriteerejä esitetään muutettavaksi niin, että tukea myönnettäisiin vain harvaan asutulla maaseudulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle päivittäistavarakaupalle. Voimassa olevien kriteerien mukaan tukea saavat maaseudun päivittäistavarakaupan myymälät myös maaseudun … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi