Dag: 5 februari 2024

Risker i utvecklingen av handelns försäljning– regeringen måste sörja för konsumenternas köpkraft

Volymen av detaljhandelns omsättning minskade med mer än tre procent förra året, i år beräknas försäljningsvolymen minska med cirka en procent. Förbättrad köpkraft kommer att vända detaljhandeln mot en tillväxtbana i slutet av året. Behovet av att förbättra produktiviteten och effektivisera verksamheten, vilket intensifieras av den internationella konkurrensen, återspeglas i sysselsättningen inom handeln även i fortsättningen. Det är viktigt att regeringen stöder konsumenternas köpkraft i sina beslut.