Kuukausi: toukokuu 2024

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ympäristöministeriö on pyytänyt Kaupan liitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamiseksi. Lain muutoksella tehdään EU:n fluoratuista kasvihuonekaasuista annetun asetuksen ja otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Lue … Lue lisää

Laattapiste-Pukkilan verkkokaupassa asiakas voi laskea ostoskorinsa hiilijalanjäljen

Laattapiste-Pukkilan verkkokaupassa asiakas voi nykyään vertailla rakentamiseen ja remontointiin valitsemiensa tuotteiden ekologisuutta. Uuden työkalun avulla voi helposti vertailla tuotteiden hiilijalanjälkeä tosiinsa. Tietoa tarvitaan, sillä tuleva rakentamislaki määrittää raja-arvoja uudisrakennusten hiilijalanjäljelle.

Kaupan liiton lausunto luonnoksesta valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotiseksi suunnitelmaksi

Suunnitelmassa todetaan, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan investoinneilla tavoitellaan kestävän talouskasvun vauhdittamista, kilpailukyvyn vahvistumista sekä tuottavuuden kasvua. Kaupan liiton näkökulmasta tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotisen suunnitelman toimenpiteet ja rajaukset eivät vastaa Suomen … Lue lisää

Analyysi: Muotikaupan tuotepalautuksissa niin kauppa kuin kuluttajakin voivat katsoa peiliin

Jaana Kurjenoja
Muotikauppa ultrapikamuodin aikakaudella -tutkimuksessa selvitettiin myös vaatteiden ja jalkineiden palautuksia. Vaatteiden palautuksista on tullut riesa yrityksille, mutta yhä kasvavassa määrin se on myös taakka luonnon kestokyvylle ja resursseille. Ilmainen palautusoikeus on verkkokaupoille kaksiteräinen miekka: toisaalta se on kilpailu- ja palvelukeino ja toisaalta pahimmillaan merkittävä kustannus. Logistiikkayrityksille se on osa liiketoimintaa.

Kaupan alan liitot tiivistävät yhteistyötä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa Osaava kauppa -tapahtumalla

Tulevana lukuvuonna Kaupan liitto toteuttaa ensimmäistä kertaa Osaava kauppa -tapahtumakonseptin, jonka tarkoituksena on kertoa oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstölle sekä koulutuksen kehittämisen parissa työskenteleville kaupan alan monipuolisista mahdollisuuksista, alan muutoksista ja osaamistarpeista. Ensimmäinen valtakunnallinen Osaava kauppa -verkkotapahtuma järjestetään 31.10.2024. Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat Teknisen Kaupan Liitto ja Autoala.

Mitä kaupan ala tavoittelee kesäkuun EU-vaaleissa?

EU-parlamenttivaalit järjestetään kesäkuun 6.–9. päivä. Uusi parlamentti ja komissio määrittävät yhdessä jäsenmaiden kanssa EU:n suunnan seuraaville viidelle vuodelle. Menestyvä Eurooppa tarvitsee menestyvää kaupan alaa, joka palvelee 450 miljoonaa eurooppalaista kuluttajaa, julkista sektoria sekä eri alojen yrityksiä Euroopassa ja muualla maailmassa. Kaupan liitto peräänkuuluttaa EU:lta toimia, joilla varmistetaan yritysten tasapuoliset kilpailuedellytykset, edistetään kestävää kulutusta ja pidetään huolta kaupan alan kilpailukyvystä.

Marketmuodin suosio näyttäisi toistaiseksi patoavan kiinalaisen ultrapikamuodin vyöryä

Kaupan liiton Muotikauppa ultrapikamuodin aikakaudella -tutkimuksen* mukaan suomalaiset vaatetuksen kuluttajamarkkinat ovat kehittyneet muita Pohjoismaita hitaammin. Hidas kasvu jatkuu myös lähivuosina, kun ikääntyvä väestö, niukka talouskasvu ja ostovoima rajoittavat kehitystä. Toisaalta ultrapikamuodin suosio kasvattaa kuluttajamarkkinoiden volyymeja. Marketit ovat Suomen suosituimpia vaatetuksen myyjiä, ja marketmuodin suosio voikin osaltaan hieman padota pikamuodin vyöryä. Tällä hetkellä lähes kolmannes vaatteiden digiostajista myös palauttaa tilauksiaan.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi