Dag: 10 maj 2024

Organisationerna vädjar: Företagsbesöksförbud behövs fort – allvarliga hotfulla situationer inom kundservice och förbrytelser inom handeln fortsätter att öka

Statsminister Petteri Orpos regering har förbundit sig att reglera företagsbesöksförbudet. Flera organisationer efterlyser nu att löftet ska omsättas i praktiken. Stölder och störande beteende i butiker ökar kraftigt, så lagstiftningsarbetet ska inte längre skjutas upp. En ny lag behövs särskilt för att säkerställa att arbetet och ärenden i butiken kan skötas tryggt, eftersom en mängd kunder upprepade gånger utgör ett allvarligt hot för butikspersonalen och samtidigt för kunderna.