Handelns kollektivavtalsförhandlingar inleddes 9.1.2020

Finsk Handel och Servicefacket PAM påbörjar förhandlingarna om handelns kollektivavtal torsdag 9.1. Finsk Handel informerar om hur avtalsförhandlingarna framskrider och vilket resultatet blir på sidan Neuvottelumaailma på webbplatsen Kauppa.fi.