handelns utsikter

Fackhandeln drev tillväxten inom detaljhandeln – hårdare internationell konkurrens

Omsättningen inom detaljhandeln utvecklades positivt under 2019. Tillväxten drevs av försäljningstoppen inom fack- och varuhushandeln under sensommaren och hösten. Sysselsättningen inom detaljhandeln sjönk dock från året innan bland annat på grund av effektivisering av inköpskedjor och funktioner, automatisering samt internationell konkurrens.