Pressmeddelande

PAM utökade strejkfronten igen – nya massiva strejker i butikerna

Tisdagen den 31 januari meddelade Servicefacket PAM om ytterligare konfliktåtgärder inom handeln. Kollektivavtalsförhandlingarna pågår fortfarande i hög grad och de första strejkerna har ännu inte inletts. Det senaste varslet som gäller butiker omfattar 415 verksamhetsställen med cirka 26 000 anställda. Strejken omfattar bland annat alla K-Citymarketar, Prisma-butiker, Lidl Suomi Ky:s och Veljekset Keskinen Oy:s butiker, 42 Tokmanni-butiker och 14 Kokkolan Halpa-Halli-butiker samt Keskos Logistiks terminaler i Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg.

PAM meddelade om fler strejker inom handeln

Söndagen den 29 januari meddelade PAM om ytterligare stridsåtgärder inom handeln, även om kollektivavtalsförhandlingarna fortfarande pågår och de första strejkerna inte ens har ägt rum. Den senaste strejkvarningen om handelns lager omfattar 47 verksamhetsställen med totalt cirka 4 000 anställda.

Exceptionell vändning mitt i handelns kollektivavtalsförhandlingar – PAM meddelade om omfattande strejker

De kollektivavtalsförhandlingar och löneförhandlingar som Finsk Handel och Servicefacket PAM inledde i januari tog en överraskande vändning när PAM idag på söndagen den 22 januari 2023 meddelade om stridsåtgärder som riktas till den andra veckan i februari. Enligt PAM gäller strejkvarslen för mer än 185 verksamhetsställen med sammanlagt cirka 20 000 anställda. Strejkerna skulle starta i lagren på måndagen den 6 februari 2023 och fortsätta på andra verksamhetsställen inom handeln den 9 februari 2023. Finsk Handel anser att PAMs agerande är oansvarigt och att PAM inte har varit genuint engagerad i förhandlingarna och i att utveckla kollektivavtalet.

Finsk Handel och PTY utarbetade ett materialpaket till stöd för livsmedelsdiskussionen – omfattar även handelns lösningsförslag på utmaningarna som livsmedelskedjan står inför

Debatten om primärproducenternas ställning samt fördelningen av inkomster och ökade kostnader i livsmedelskedjan har accelererat och intensifierats under det senaste året. I slutet av året har handeln förberett ett material, Kaupan näkökulmia ruokakeskusteluun (Handelns perspektiv på livsmedelsdiskussionen), för att redogöra för sin syn, öppna upp marknadssituationen och tillhandahålla fakta i den ställvis färgade diskussionen.

Finsk Handel fördömer utmarscher och arbetsinställelser     

Finsk Handel fördömer de utmarscher och arbetsinställelser som berör företag inom handeln som olagliga stridsåtgärder. Dessa störningar i arbetsfreden minskar förtroendet för hela kollektivavtalssystemets funktionalitet. Åtgärder som vidtagits under julhandeln, som är ytterst viktig för handeln, orsakar också orimliga skador för företag och kunder inom handeln.   

Kundnöjdheten inom specialhandeln har förbättrats sedan förra året – de inhemska butikerna har stärkt sin position

Kundnöjdheten har ökat sedan förra året inom alla de branscher inom special- och bruksvaruhandeln som undersöktes. Framför allt har de inhemska kedjorna stärkt sin position när det gäller både kundnöjdhet, serviceupplevelse och den lojalitet som kunderna upplever. Även om kundnöjdheten inom dagligvaruhandeln inte förbättrades ytterligare är den i genomsnitt klart större än inom andra sektorer.

Tillträdesförbud till företag fungerar i Sverige – Finsk Handel och Företagarna i Finland: Det behövs även i Finland

Företag i Finland borde kunna ansöka om tillträdesförbud mot personer som kontinuerligt uppför sig störande, föreslår Finsk Handel och Företagarna i Finland. Lagen om tillträdesförbud till butik i Sverige har varit i kraft i drygt ett år, och inledningsvis har erfarenheterna varit positiva. Störande uppträdande är ett problem i synnerhet inom servicebranschen. Kunderna, medarbetarna och företagen behöver en miljö där de tryggt kan arbeta och sköta sina ärenden.

Framtidsredogörelsen påskyndar förnyelsen inom handeln och ger fart åt den internationella konkurrenskraften

Finsk Handel anser att framtidsredogörelsen som idag godkändes av statsrådet är välkommen och nödvändig, eftersom konkurrenskraften inom branschen måste tas hand om. Finsk Handel är till exempel nöjd med att forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FoUI) betonades, vilket gör att handeln kan utnyttja möjligheterna med digitaliseringen. Däremot uteblev djärvare reformer som skulle ha behövts inom planläggningen samt alkohol- och apoteksregleringen.