Mari Kiviniemi blir VD för Finsk Handel

Till verkställande direktör för Finsk Handel från och med 1.1.2019 har utnämnts politices magister Mari Kiviniemi, 49. Mari Kiviniemi arbetar för tillfället som biträdande generalsekreterare för OECD. Mari Kiviniemi har tidigare varit Finlands statsminister, förvaltnings- och kommunminister, utrikeshandels- och utvecklingsminister och riksdagsledamot under en lång tid.