Handeln har en viktig roll för att öka sysselsättningsgraden – en avreglering stärker ekonomin

Finsk Handel har offentliggjort sina mål för regeringsprogrammet inför riksdagsvalet år 2019. Handeln understöder välfärd som bygger på arbete, tillväxt och miljö. Förbundet erbjuder konkreta lösningar för att bland annat öka sysselsättningsgraden.