Dag: 3 mars 2020

Rekryteringssvårigheter en utmaning även för handeln – den största sysselsättaren inom näringslivet kunde sysselsätta ännu mer

Företag inom handeln har utmaningar gällande tillgången på arbetskraft, och fenomenet kan ses i servicebranscherna över lag. Handeln kunde sysselsätta mer till exempel med hjälp av utveckling av språkkunskaperna hos personer med utländsk bakgrund samt rätt inriktning av utbildningsersättningar och lönesubventioner.