Konsumentombudsmannen och Finsk Handel ger ut gemensamma riktlinjer för användningen av rabattuttryck

Konsumentombudsmannen och Finsk Handel har tillsammans förnyat riktlinjerna för användningen av rabattuttryck, som bland annat innehåller verktyg som stöd vid planering av marknadsföringen. Riktlinjerna behövs eftersom vilseledande marknadsföring inte gagnar någon.