Tjänsternas konkurrenskraft är viktig för att öka sysselsättningen

Regeringens beslut i budgetmanglingen är inte tillräckliga för att lösa sysselsättningsproblemen och även skattebesluten är för små. Finsk handel efterlyser att regeringen tar tjänstesektorn och handelns konkurrenskraft i beaktande parallellt med övriga branscher för att få de ekonomiska hjulen i rullning fullt ut.