Harri Broman fortsätter som ordförande för Finsk Handels styrelse

Harri Broman, ordförande för Motonet Oy:s styrelse, fortsätter som ordförande för Finsk Handels styrelse år 2021. Till vice ordförande valdes Oyj:s koncernchef Mikko Helander.