Fackförbundet Pro fortsätter med sitt huvudlösa strejkande i Suomen Kotidata – nu inleds den sjunde strejken

Pro meddelade i dag om en ny månadslång strejk 25.11–22.12. Som orsak har Pro angett villkoren för anställningarna i företaget. Det idiotiska är att företaget blir föremål för strejken på grund av en tvist som löstes redan i september. Arbetsdomstolen konstaterade då enhälligt att villkoren i Handelns kollektivavtal kan tillämpas i Kotidata. Enligt Pro skulle strejkandet upphöra bara Kotidata gick med på att ge en löneförhöjning om cirka 500 euro till alla arbetstagare. Detta ogrundade yrkande stöds genom strejkande med risk för att arbetsplatser går förlorade.