Handeln växer snabbare än hela samhällsekonomin och spelar en stor roll i att skapa välbefinnande i regionerna

Det förädlingsvärde som handeln tillför ekonomin har ökat starkare än hela samhällsekonomin i genomsnitt. Handeln spelar alltså en allt större roll för välbefinnandet i Finland. För att främja den regionala livskraften är det bra om kommunerna lyssnar på företag inom handeln och bygger upp ett fungerande samarbete.

Lue lisää

Det förädlingsvärde som handeln tillför ekonomin har ökat starkare än hela samhällsekonomin i genomsnitt. Handeln spelar alltså en allt större roll för välbefinnandet i Finland. För att främja den regionala livskraften är det bra om kommunerna lyssnar på företag inom handeln och bygger upp ett fungerande samarbete.