Handelns budskap till ramförhandlingarna: Köpkraften och strukturreformerna måste beaktas

Den långvariga coronapandemin och de militära åtgärderna som Ryssland vidtagit har betydande negativa effekter på ekonomin, vilket kommer att märkas i medborgarnas vardag. Handeln förväntar sig att regeringens ramförhandlingar ger lösningar som stöder köpkraften, regleringsreformer som främjar tillväxten och beslut som tar hänsyn till alla potentiella och kostnadseffektiva energiproduktionsmetoder som svar på de rådande energisäkerhets- och klimatutmaningarna.