Regeringen glömde de nödvändiga strukturreformerna i budgetmanglingen

Finsk Handel är besviken över att regeringen fortfarande inte tog itu med Finlands strukturella problem i budgetmanglingen. Regeringen förbisåg såväl utmaningarna i samband med den multipla skattekilen, som flitfällorna i samband med arbetslöshetsskyddet och att arbeta. Regeringens tillfälliga åtgärder för att kompensera för hushållens ökade energikostnader är välkomna. Däremot har den höga elskatten för handels- och tjänsteföretag, och möjligheten att utnyttja den betydande potentialen för spillvärme som handeln erbjuder, helt förbisetts.