Riksförlikningsmannen såg inte förutsättningar för att lägga fram ett förslag till förlikning i arbetskonflikten inom handelsbranschen – Finsk Handel är besviken på PAMs ovilja att förhandla

Riksförlikningsmannen såg inte förutsättningar för att lägga fram ett förslag till förlikning i arbetskonflikten inom handelsbranschen eftersom parternas åsikter fortfarande står så långt ifrån varandra. Finsk Handel är mycket besviken över att PAM, trots alla Finsk Handels förslag till lösningar, inte är beredd att förhandla fram en lösning för att undvika strejker. Finsk Handel beslutade i stället att genom egna åtgärder ytterligare skjuta upp de anställdas löneförhöjningar och åtgärder för att utveckla lönesystemet. Strejkerna i de största dagligvarubutikerna och Keskos regionala terminaler inleds på torsdag.