Handelns försäljning krymper – flitfällor orsakar också huvudvärk

Enligt en färsk prognos från Finsk Handel kommer försäljningsvolymen inom detaljhandeln* att minska med omkring två procent i år, och omsättningen i euro kommer att öka enbart på grund av de ökade kostnaderna och priserna. Kostnadskonkurrensen inom branschen accelererar och antalet sysselsatta minskar. Hård kostnadskonkurrens främjar dock inte utvecklingen av branschen i den internationella konkurrensmiljön, när det också råder brist på kompetent arbetskraft. Med tanke på tillväxten i hela samhällsekonomin – även handeln – är det viktigt för den framtida regeringen att trygga tillgången till kvalificerad arbetskraft.