Spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln erbjuder företag information om hur den cirkulära ekonomin kan påskyndas

Den nya spelboken Cirkulär ekonomi i konsumenthandeln (Kiertotalous kuluttajakaupassa) erbjuder företag inom handeln information, lösningar och exempel när det gäller att etablera försäljning och uthyrning av begagnade produkter samt bland annat service- och reparationsverksamhet för dessa inom traditionell butikshandel, e-handel och på onlineplattformar. Handeln spelar en viktig roll när det gäller att möjliggöra hållbara konsumtionsval för människor.