Diskussionerna om arbetsmarknadsmodellen avbröts

Diskussionerna mellan representanter för arbetsgivare och löntagare om att utveckla en exportdriven arbetsmarknadsmodell avbröts i dag onsdagen den 13 december. Från arbetsgivarsidan deltog Finsk Handel, Kemiindustrin, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, Teknologiindustrins arbetsgivare och Statens arbetsmarknadsverk i diskussionerna.