Handeln tar hand om medborgarnas vardag trots strejkerna  

Finsk Handel anser att de strejker som Servicefacket PAM tillkännagav idag och som riktar sig på handeln är beklagliga för kunder. PAM har tillkännagivit nya och omfattande, tre eller rentav fyra dygn långa strejker som riktar sig på handelslogistik mellan 14.2 och 17.2.2024.