Mari Kiviniemi lämnar sin tjänst som verkställande direktör för Finsk Handel

Mari Kiviniemi har avgått som verkställande direktör för Finsk Handel. Hon kommer att fortsätta i ämbetet fram till den 1.4.2024.