Väntat avgörande från arbetsdomstolen: Suomen Kotidata kan även i fortsättningen tillämpa handelns kollektivavtal

Finsk Handel är nöjd med arbetsdomstolens avgörande att man i Suomen Kotidata även i fortsättningen kan tillämpa handelns kollektivavtal. Finsk Handel anser att påtryckningen från Fackförbundet Pro och strejker medan processen pågick i arbetsdomstolen är ett allvarligt brott mot arbetsfreden och ett störande beteende som visar likgiltighet för lagen och spelreglerna i arbetslivet. I och med arbetsdomstolens avgörande önskar man att företaget får arbetsfred och kan återgå till en normal vardag.