Den internationella e-handeln växer – Kina visar vägen

E-handeln fortsätter sin kraftiga tillväxt. År 2018 ökade finländarnas köp på nätet med cirka sex procent, och ökningen förväntas fortsätta – i synnerhet via mobilen. Finsk Handel är oroad över att samma regler för webbutiker inom EU inte gäller till exempel kinesiska webbutiker.