Finsk Handel, MaRa, PAM, EK och FFC: Företagen och de anställda inom servicebranschen måste skyddas mot störande uppförande – företagsbesöksförbud föreslås

Finsk Handel, MaRa, PAM, EK och FFC föreslår att även företag ska kunna ansöka om besöksförbud mot personer som kontinuerligt orsakar störningar. Både företagen och de anställda behöver en trygg kundservice- och arbetsmiljö, betonar förbunden.