Servicebranschernas kunskapsbarometer: Kontinuerligt lärande hjälper sysselsättningen mer än lönesubventioner

I företag inom servicebranscherna krävs en hög kunskapsnivå. För personer som saknar utbildning erbjuds bara lite arbete, även med lönesubventioner, framgår det av Servicebranschens kunskapsbarometer. Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, Finsk Handel och Finans Finland kräver effektivare sysselsättningsåtgärder av regeringen.