Dag: 5 juni 2020

Handeln kan uppnå koldioxidneutralitet redan 2035 – skattelösningar och stöd för energiinvesteringar leder till målet

Målet för handelns färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle är att finska handeln ska vara global banbrytare inom sin bransch i klimatfrågor och ha uppnått koldioxidneutralitet år 2035, och att branschens utsläpp ska vara nästan nere vid noll år 2050. Handeln kan tidigarelägga koldioxidneutraliteten med 15 år bland annat med hjälp av en lägre elskattesats och stöd för småskalig produktion av förnybar energi. Klimatarbetet som görs av handelns företag betjänar hela finska samhället och har en betydande positiv effekt på hela värde- och leveranskedjans kolhandavtryck samt på kundernas möjligheter att agera på ett hållbart sätt.