Handelns hälsningar inför budgetmanglingen: Sänkt elskatt ska stödja handelns konkurrenskraft och klimatarbetet inom branschen

Den finska handeln kämpar fortgående i den allt strängare internationella konkurrensen. I budgetmanglingen ska regeringen analysera alla metoder i syfte att stöda företagen och arbetet. En gradvis sänkning av handelns elskatt till industrins nivå skulle förbättra handelssektorns internationella kostnadskonkurrenskraft betydligt. Elektrifieringen av handelns processer är en av de mest betydande åtgärderna i branschens strävan att nå koldioxidneutralitet och därför är en sänkning av elskatten en viktig faktor även i för branschens klimatarbete.