Dag: 14 september 2020

Pros olagliga överraskningsstrejker fortsätter spöa Suomen Kotidata – arbetsfredssystemet fungerar inte

Strejken som började idag bevisar klart och tydligt att Kotidata-fallet inte handlar om olösta problem i anställningsförhållanden utan om Fackförbundet Pros fackpolitiska målsättning att pressa Kotidata att byta ut handelns kollektivavtal mot ICT-branschens kollektivavtal som inte lämpar sig för företaget. Svartmålningskampanjen som pågått länge och som baserar sig på påståenden utan grund hotar företagets verksamhet och arbetsplatser. Seriestrejkerna understryker att det finska arbetsfredssystemet inte fungerar.

Handelns hälsningar inför budgetmanglingen: Sänkt elskatt ska stödja handelns konkurrenskraft och klimatarbetet inom branschen

Den finska handeln kämpar fortgående i den allt strängare internationella konkurrensen. I budgetmanglingen ska regeringen analysera alla metoder i syfte att stöda företagen och arbetet. En gradvis sänkning av handelns elskatt till industrins nivå skulle förbättra handelssektorns internationella kostnadskonkurrenskraft betydligt. Elektrifieringen av handelns processer är en av de mest betydande åtgärderna i branschens strävan att nå koldioxidneutralitet och därför är en sänkning av elskatten en viktig faktor även i för branschens klimatarbete.