Alla tiders digijul på kommande

I år är det särdeles svårt att förutspå julhandeln. Många av fackhandelns branscher för vilka julsäsongen traditionellt har varit årets viktigaste försäljningssäsong har lidit under coronaåret. För den kommande säsongen är det likväl uppmuntrande att konsumtionsintentionerna i många viktiga produktkategorier nu har förstärkts. December är fortfarande klart den viktigaste försäljningsmånaden för handeln i Finland.