Digitala köp ökade med mer än en femtedel i Finland – den inhemska näthandeln tog över marknaden

Digitala köp av detaljhandelsvaror ökade i fjol med 22 procent, vilket är en rekordtakt för 2010-talet. Samtidigt ökade andelen inhemska digitala köp, och allt fler inhemska nätbutiker tog sig in på listan över de butiker som kunderna anser vara bäst. Finsk Handel publicerar nu listan för fjärde gången. Nätet håller på att etablera sig som inköpskanal för konsumenter, och nu eller aldrig gäller det att satsa på att utveckla den på såväl företagsnivå som genom politiska beslut.