En återställning av elskatten för servicebranschen till industrins nivå möjliggör en klimatneutral handel 2035

En återställning av elskattenivån för tjänster skulle främja elektrifieringen inom handeln, inverka avsevärt på klimatavtrycket och möjliggöra att klimatneutralitetsmålen nås senast år 2035. Detta skulle också förbättra konkurrenskraften för finländsk handel i den hårda internationella konkurrensen.

Lue lisää

En återställning av elskattenivån för tjänster skulle främja elektrifieringen inom handeln, inverka avsevärt på klimatavtrycket och möjliggöra att klimatneutralitetsmålen nås senast år 2035. Detta skulle också förbättra konkurrenskraften för finländsk handel i den hårda internationella konkurrensen.