En snabb och välorganiserad corona-exit som informerats om öppet möjliggör en återhämtning av ekonomin

Ett snabbt, men kontrollerat uppöppnande av samhället när coronapandemin har lugnat ner sig är viktigt för den ekonomiska återhämtningen. Att rikta vaccinet till vissa regioner och införa ett coronapass skulle påskynda den goda utvecklingen. Finsk Handel påminner om vikten av att informera öppet och i god tid om avvecklingen av restriktionerna och stödåtgärderna för att ge företagen en tydlig planeringshorisont.