Dag: 16 september 2021

Ungdomar får lära känna handeln och arbetslivet i Världens största etäTET

Den största arbetsgivaren inom näringslivet och den största arbetsgivaren för ungdomar, handeln, presenterar sig omfattande och mångsidigt för ungdomar i november på Världens största etäTET, d.v.s. distansprao, samordnad av Ekonomi och ungdom TAT. Finsk Handel och dess företagspartner är oroade över bristen på kunniga arbetare vilket hotar även handelsbranschen. Med attraktionsarbete försöker man locka ungdomar till den ansvarsfulla och ständigt framåtskridande handelsbranschen.