Kuukausi: helmikuu 2022

Eurooppalainen yritysvastuusääntely otti askeleen eteenpäin

Tuore ehdotus yritysvastuudirektiiviksi sisältää ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevat huolellisuusvelvoitteet sisämarkkinoilla toimiville yrityksille, jotka ylittävät komission asettamat kynnysarvot. Ehdotuksen mukaan yritysten on kaikessa toiminnassaan ja rajoitetusti myös arvoketjuissaan tunnistettava mahdolliset ihmisoikeuksiin ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset ja tähdättävä niiden ehkäisemiseen. Vaikka sääntely sitoisi suoraan vain suuria toimijoita, on sillä vaikutusta myös pienempiin kaupan alan yrityksiin.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset liittyvät enimmäkseen tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annetun direktiivin (ns. kertakäyttömuovidirektiivi) täytäntöönpanoon sekä EU:n jätesäädöspaketin täytäntöönpanon täydentämiseen. Jätelain tuottajavastuusääntelyn piiriin sisällytettäisiin uusina tuoteryhminä useita kertakäyttöisiä muovituotteita sekä … Lue lisää

Kemikaalipolitiikan konkari nauttii kontakteista yritysten kanssa

Terhi Kuljukka-Rabbin matka Kaupan liiton johtavaksi asiantuntijaksi on ollut pitkä ja välillä mutkainenkin. Kuitenkin kaikki kirjavat kokemukset ovat kasvattaneet hänen osaamistaan monipuolisesti. Terhin rooli työssä on poikkeuksellinen: hän toimii paitsi Kaupan liitossa, myös sen kolmen jäsenliiton kemikaaliasiantuntijana. Tämän lisäksi hän tuntee kaupan alan turvallisuuskysymykset. Terhi rentoutuu parhaiten kesäpaikassaan Hollolassa, jonne hän monesti matkaa nahkahousuissaan moottoripyörän takapenkillä.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi