Stigande världsmarknadspriser ökar handelns omsättning – sysselsättningen avtar

Enligt Finsk Handel kommer tillväxten av detaljhandelns omsättning i euro under de närmaste två åren främst bero på stigande världsmarknadspriser. Framför allt höjs priserna på grund av kostnaderna för råvaror och energi. Under det sista kvartalet i fjol baserades tillväxten av omsättningen helt på prisökningen. Efter pandemin förväntas sysselsättningen inom detaljhandeln börja minska.