Majoriteten av väljarna vill avreglera inrättandet av apotek

Det finländska apotekssystemet måste reformeras för att tillgodose medborgarnas behov på ett mer heltäckande sätt än i dag – utan att äventyra den höga säkerhetsnivån. Mer än 60 procent av väljarna välkomnar en avreglering av lagstiftningen om att inrätta apotek, vilket framkommer i en enkät som gjorts på uppdrag av Finsk Handel.