Handeln fick ett förhandlingsresultat

Finsk Handel och Servicefacket PAM har idag nått ett förhandlingsresultat i kollektivavtals- och löneförhandlingarna inom handeln. Lösningen diskuteras härnäst i förbundens förvaltningar.